ÅNDELIGE BARN

 

 

Det er en ny verden vi begynner å trå inn i når det gjelder åndelighet

Nå er det lov å snakke om både healing og også mer og mer kontakten med energiene fra den andre siden

Åndenes makt er nok et program som har fått mange til tro at det faktisk er sånn at energiene våre består

I og med at vi har åpnet mer opp sansene våre, blir det lettere for barna å komme etter

Barn har jo bestandig vært mer åpne enn vi voksne

Alle er født med mange flere sanser og evner til å fornemme energier, men vi stenger av de fleste av oss

Dette vil nå endre seg i tiden som kommer

Flere og flere barn får lov til å være åndelige

Det skulle jo og bare mangle, for mennesket er åndelige vesener, mye mer enn hva man har trodd før

 

Jenta som jeg her vil fortelle om hadde mareritt

Hun våknet hver natt og gråt og hun var så redd

Hun var så redd for branner

Hun var og veldig redd for mammaen sin, at hun skulle miste mammaen sin

Jenta var full av frykt

I det jeg gir henne healing for å døyve frykten i henne, kommer bildene

Eller rrettere sagt ordene, jeg får ned budskaper mer med ord, enn med bilder, ihvertfall i dag

 

Jeg får følelsen av at det er ikke denne lille pikens angst vi har med å gjøre

Jeg senser at det har vært en brann i området der de bor

Ei jente og en litt mindre gutt har brunnet inne

Jeg sanser og en mor, men får ikke tak i om hun brenner inne eller ei, men jeg hører jenta roper fortvilt på sin mor

Jeg fornemmer at denne jenta ikke har gått over, grunnet sjokket hun fikk under brannen

Traumatiske opplevelser og brå død, kan få energier til å henge igjen

Sånn virker det ihvertfall,hva som er sant eller ei, det får det være opp til hver enkelt å velge hva de skal tro på

Jeg sier at hun skal ikke være redd lenger

Jeg viser henne veien til lyset

Jeg forklarer henne at går hun inn i lyset vil hun møte noen hun kjenner og hun vil slippe å være redd

Jeg senser og at det er mye angst for branner i energiene rundt der de bor

Jeg prøver derfor også å rense hele området med lys

Jeg føler og at det er tunge fortettede energier rundt huset som trenger å fjernes

 

Noen dager etter renselsen og healingen, spør jeg moren til jenta med marerittene, hvordan det går

Hun sier at det er helt slutt på mareritt om natta

Hun forteller at jenta er kvitt frykten sin og er blitt glad og lykkelig til sinns

Hun sier og at i en samtale noen dager etter hører en historie om to barn som har brunnet inne i området der

Det var og svært mange branner i området under krigen, for tyskerne brente ned hele bydeler

 

 

Nå er det gått flere uker

Piken er fortsatt glad og lykkelig og det er også jeg

At noe av det som foregår i mitt hode, kan ha rot i virkeligheten, ja det er rart for meg

Jeg er jo fersk i gamet, har ikke brukt min åndelighet i  mange år

Det som er klart og tydelig for meg, er at alle har vi disse evnene, hvis vi vil bruke dem

De skal brukes med omsorg og med forsiktighet og med beina godt plassert på jorden

Man kan aldir vite om det er bare rør i eget hode eller om det er reelt det man får inn

 

Viktig er det ihvertfall å ta vare på de evnene barna har

La de snakke om sine opplevelser

Møt dem med alvor, ikke benekt det de kommer med av historier som for deg kan være rare

Den usynlige vennen er kanskje ikke så usynlig for dem

Det du tror er fantasi og oppspinn, er kanskje reelt

Skrem dem heller ikke, men møt dem med naturlighet

Dette er menneskets sanser, de blir viktige å ha i fremtiden

Fremtidens barn kommer til å bruke hjernen sin på en mye mer fabelaktig måte enn vi kunne drømme om

Ta dem på alvor

Ta godt vare på dem

I dag

 

KJÆRE MENNESKEBARN 210613

People awaken through a wider variety of paths than anticipated; there are other ways of knowing things than through the senses & the thinking mind. ~ Ram Dass இڿڰஇ

https://www.facebook.com/pages/Brothers-And-Sisters-Of-The-Light-Unite/116949758359902

 

Kjære menneskebarn

Dere er lysarbeidere

Dere har tatt på dere oppgaven med å lyse opp jorden i denne tiden

Mange av dere har ikke våknet opp til deres livsoppgave enda

Mange har ikke forstått hvor viktig den er

Mange ser ikke enda at dette er en oppgave de har tatt på seg

Mange sjeler er fortsatt ikke troende, men tvilende

Alt er som det skal være


Kjære menneskebarn

Dere er mennesker på jorden i dag for å lære

Dere skal lære om følelser og hvordan de påvrker en fysisk kropp

Følelser er noe som kun eksisterer på jorden

Det er derfor dere må være der for å lære

 

Dere er der og for å hjelpe over alle de sjelene som henger fast mellom livene

For mange ble følelsene et så stort sjokk at de ikke klarte ved dem

Alle disse sjelene er med på å forsterke mørket som er på jorden i dag og de må ha hjelp til å forløses

Til det arbeidet må vi ha jording

Jordingen får vi gjennom dere menneskebarn

Når dere stiller deres kanal til vår disposisjon, kan vi bringe disse sjelene hjem igjen til lyset

Dette er et viktig arbeide

Flere og flere av de som har tatt på seg denne oppgaven er nå i gang med denne forløsningen

Det er mange sjeler som skal over

Det er ikke alle som skal ha denne type oppgave

Noen skal jobbe mer med lyset

De skal spre lys

De møter stadige situasjoner, medmenneskelige situasjoner, som skal belyses

Dere skal ikke møte hat med hat , men med kjærlighet

Dere skal ikke hevne, men sende lys

På den måten vil mørket fordrives av lyset

Man skal ikke jobbe med mørket hvis man ikke er kallet til det

Det er da tryggere å jobbe med lyset, for lyset er kjærlighet og kun kjærlighet

 

En etter en skal dere snu, hvert eneste menneskebarn

Dere skal snu fra mørke til lyset, fra hatet til kjærligheten

Det vil ta tid, lang tid, men en etter en vil føle denne kjærligheten

Mange har gått før dere og banet vei

Ringene har bredt seg i vannet og blitt videre

Flere og flere slutter seg til arbeidet, arbeidet med å spre lyset

Lyset og kjærligheten er de viktigste våpnene dere har på jorden

Det er de som skal vinne til slutt og jorden vil få en god atmosfære med gode energier

Ikke tro på alle spådommer om jordens undergang

Det er de mørke energiene som sprer frykt,for de har ikke enda kjent på lyset og kjærligheten

Dette er dagens budskap

Takk

KJÆRE MENNESKEBARN

Kjære menneskebarn

Kjære alle dere som er på jorden i dag

Vær hilset

 

Det er en hard verden der til tider

Mange har følelsesmessige tøffe prosesser de skal igjennom

Det kan være tøft for den jordiske kropp’

Kombinasjonene av hjerne, kropp og følelser kan være en tøff utfordring

Dere skal vite at alt henger sammen

Alt henger sammen

Fra den minste detalj i den fysiske kroppen til det hjernen produserer av tanker som styrer sinnet

Å skille mellom hva hjertet vil og det hjernen vil kan være en stor utfordring

Dere lar dere lure

Det å la seg lure er imidlertid en del av deres opplæring

Blir dere ikke lurt, lærer dere heller ikke å skille mellom hjertets røst og sinnets røst

 

Mange er ikke klar over dette i dag

De tror på alt hodet deres sier

Hodet er styrt av innlærte tankemønstre fra tidligere generasjoner

Trodde dere at det dere har i kroppen er kun deres

Der tar dere feil, her er samlet læring fra flere generasjoner tilbake

 

Eggene i eggstokkene til en pike blir dannet mens de er et foster i mors liv

Med andre ord har du vært egg i din bestemor livmor

Du har vært i to kropper før du får din egen

Slik går det en rød tråd gjennom generasjonene

Dere i dag drar på traumer som ikke tilhører dere

De tilhører de tidlgere generasjoner

Denne tråden er nå klar til å klippes

 

Nå er tiden kommet til å bryte båndet til de forrige generasjoner

Menneskeheten har nå lært og erfart det de skal

De er nå klar til å gå over til en ny tid

En ny verden skal oppstå

Vi er i ferd med å belyse mørket på jorda

Det skal bli lys

For å få det lyet må vi klippe trådene til de mørke energiene

Dere må frigjøre dere

 

Mange land er nå i ferd med frigjøre seg fra mektige tyranner

De vil ha medbestemmelsesrett over eget liv

Tiden da de har latt seg styre er over

Slik er det også med hver enkelt kropp

Den skal og løsrive seg

 

Dette tar tid, det tar lang tid

Dette er en del av den nye bevisstheten man har talt om på jorden i lang tid

Det er snakk om frigjøring

Frigjøring fra mørket over til lyset

Nøkkelen er kjærlighet og lys

Kjærlighet og lys skal spres som ringer i vann

Flere og flere møtes nå for å forsterke disse ringene

Vær åpne for de som kommer dere i møte

 

Flere og flere greier nå å skille mellom mørke og lyse energier

Flere og flere tar nå avstand fra de fortettede mørke, de velges bort i forhold til det lyse

Flere og flere klarer nå å kjenne i hjertet sitt hva de skal velge

De søker samkvem med de som de kjenner skaper fred i deres eget sinn

På den måten skal menneskene forenes, det gode skal vinne over det onde, det lyse over det mørke

For all del, det mørke er ikke bestandig ondskap, kun fortettede energier som skal løses opp

Frykten og angsten er en del av de fortettede energiene og det arbeides nå mer og mer for å belyse dette

 

Det vil gå mot en bedre tid på jorden

Det vil gå lang tid

Det vil ta generasjoner, men det verste er over

Jo da, det vil skje mye fremover som ikke er av den glade sorten

Likevel er det en ny tid på gang

Det mørke blir sakte men sikkert fordrevet av lyset

Dere vil kanskje ikke se det nå i denne generasjonen, kanskje heller ikke så mye i den neste, men barnebarn av jorden vil merke en bedre tid, en lysere tid, en gladere tid

Jorden skal bestå, derav er det ingen tvil, men den skal belyses og det arbeidet er i gang

 

Hver enkelt menneske må derfor være sitt ansvar bevisst

De må snu sine gamle tankemønstre som ikke hører dem til

De tilhører de tidligere generasjoners mørke

De må byttes ut

En etter en av disse tankene i sinnet må snus

Det tar tid, men det er et fint arbeid

En lysarbeider arbeider med å spre det lyset rundt seg, spre lærdom om lyset og lysets viktighet på jorden

En lysarbeider er med på å skape ringer i vannet

Dette er et viktig arbeid

Alle som føler det kallet må gripe det og bli med i det arbeidet

 

Hvor hardt arbeid det er , det er opp til hver enkelt

Man kan bidra lite, eller man kan bidra mye

Alle yrkesgrupper må inkluderes, alle aldre, alle grupperinger

Man må flytte fokus fra det man ikke ønsker til det man vil ha mer av

Det man vil ha mer av, det kommer i mangfold hvis det blir satt fokus på

Det du sender ut får du tilbake

Et smil, et vennlig ord, en klem eller varme tanker

Jo mer du sender ut, jo mer du får i retur

Du tjener på det selv, det kommer deg selv til gode

Det kalles healilng

Alle kan heale

Det er ikke en evne kun enkelte har fått utdelt

På Atlantis tid kunne man kommunisere via hjertet og man kunne alle heale hverandre med hjertets røst

Den evnen skal gjenåpnes i mennesket

Den evner har mange stengt av for å kjenne på det mørke

Man må ha kjent på mørket for å kunne skille mellom lys og mørke

 

Kjære menneskebarn

Vi håper at flest mulig vier seg til denne oppgaven

Det vil være til deres eget beste for dere vil få mer enn dere gir

Healing og gode tanker og lys er ikke noe dere har et lager av i deres egen kropp

Dere er kun kanaler for disse lysenergiene

Energiene trenger et jordingspunkt

Går dere sammen flere når dere healer med den samme kjærlighetsintensjon i hjertet, da vil disse energiene bli enda sterkere

Mange merker det allerede at energiene er sterkere

Effekten er sterkere

Dette vil dere merke mer og mer i tiden fremover

En etter en er nå på vei over i neste dimensjon, den femte dimensjon

Den kjenner mer ut som en glede, en forventning, en kribling i magen, dere kjenner på den fysiske kropp at noe er i ferd med å skje

Dere merker hvordan dere hanskes med utfordringer på en annen måte enn dere gjorde før

Dere skiller mer mellom det som er viktig og det som er bagateller

Dere sanser mer hva som er mørke og hva som er lys

Dere gjør rett i å belyse det mørke

De møkre fortettede energiene kommer til dere i form av mennesker som har tatt på seg denne oppgaven

De har tatt på seg oppgaven med å vise dere hvordan de mørke energiene kjennes ut på kroppen

Dere kjenner en vegring mot disse, fysisk vil dere kjenne ubehag

Anerkjenn disse følelsene som læring

De som sender ut disse mørke energiene som læring, er gjerne de som har jobbet en stund med det mørke og det lyse og vet godt å skille mellom dem

De er her for å lære massene å skille også

Det ser imidlertid ut som det går fortere enn en skulle trodd

Det går fortere fordi mange av dere er nå bevisst

Dere er og bevisst på at det at dere møtes er viktig

Hvordan dere møtes spiller ingen rolle, energiene er der uansett hvor dere er i verden, som dråper i vannet er dere ett i energiene

Det er viktig å forene de lyse energiene så de kan vokse seg sterkere

Vær derfor ikke redd eller engstelig for disse menneskene dere føler motstand mot

De er ikke fylt av ondskap, de er der for dere at dere skal lære

De menneskene som har mye ondskap i seg, er også her for at dere skal lære, men det er ikke de vi snakker om nå denne gangen

Dette er dagens budskap

LAMMEKJØTTBOLLER MED GRØNNSAKER

Lammekjøttdeig er nesten en umulighet å få tak i. Jeg kjøper når jeg er i Ålesund, hos Hole Kjøtt. De har så masse delikat i butikken sin og de lager det aller meste selv. Hjemmelagde pølser og spekepølser, den ene ble kåret til Norges beste i fjor, og masse andre godsaker. Er dere i Ålesund anbefaler jeg en tur innom, butikken ligger midt i sentrum, like ved Ålesund Storsenter. Der er også en olivenoljebutikk som er helt konge

Hole Kjøtt

Ingredienser i dag hvis jeg husker alt: :

Kjøttboller: 1 kg lammekjøttdeig, 4 ts salt, 2 ts pepper, 2 egg, 2ss potetmel, 1,5 dl fløte, 1,5 dl vann, 2 ss gul currypaste

Grønnsaker: 2rød løk, 6 champignon, 1 grønn, 1,5 rød paprika, 3 fedd hviitløk, en halv squash, 1 gulrot

3 dl gule linser, 3 ss gresk youghurt, ca 1 dl fløte og 3ss maisenna, samt vann fra springen

(men for all del putt i de krydderne du liker)

Currypaste kjøper jeg i Asiabutikk. Den finnes i flere styrker, der gul er den mildeste, den røde er i midten og den grønne er sterkest. Den finnes sikkert i andre versjoner også. De som er flinkest på hjemmelagd mat, lager sin egen curry, men så flink har ikke jeg blitt enda. Det er jo egentlig bare en paste sammensatt av ulike krydder. Når du har åpnet den, står den seg i all evighet i kjøleskapet uten å bli ødelagt, hvis du bare oppbevarer den godt lukket i plasten.

Jeg lager kjøttbolledeig i foodprocessoren. Jeg hadde 1 kg deig, 2 egg, 4 strøkne ts salt, 2ts pepper, 2 ss gul currypaste, 2ss sitronsaft, 2ss potetmel, 1,5 dl fløte og 1,5 dol vann. Her må det gå litt etter følelsen, deigen skal ikke være for tynn, for da koker den i stykker. Neste gang skal jeg prøve å ha nedi litt tomatpure i tillegg og en ss paprika. Ikke spør meg om hvorfor jeg har nedi det jeg gjør, det kan være helt feil fre et kokkeperspektiv og Hellstrøm hadde kanskje kastet meg på dør, men jeg lager mat etter innfalsmetoden og det går bra.

Ha i saltet først og la deigen gå litt før du har i egg og krydder og så sper du forsiktig med mer og mer væske

Stekes til de har fin farge på alle 8 sider, ja mine kjøttboller er ikke runde. I dag har jeg brukt kokosolje å steke i , da det sies at det skal vissnok være så sunt. Det varierer jo fra dag til dag hva som er sunnest så man kan bli litt rådvill. Jeg leste imidlertid  at de mener at kokosolje kan forhindre alzheimer, så da er det vel verdt et forsøk. Den tåler ihvertfall sterk varme

Mens jeg steker kjøttboller kutter jeg grønnsaker, her 2 rød løk og 1 gulrot

Ohoi, en hjertesopp , synd jeg er så treg at jeg delte den før jeg så det:))

Champignon

Jeg surrer lett rød løk, champignon og gulrot, skal ikke være stekt, bare litt myknet av varmen

rød og grønn paprika og 3 fedd hvitløk

Nydelige farger

En halv squash, salt og pepper

Surres kun lett et minutt eller to

Jeg hadde grønnsakene i bunn, pluss 3 dl gule linser, så kjøttbollene og

 hadde på litt vann og lot det surre ca 20 min, til linsene var møre.

Linser finnes i mange farger, de er veldig næringsrike og de trekker til seg smak fra sausen og gjør gryten litt tykkere

Til slutt rørte jeg ut 3 ss maisennamel i 1 dl fløte og rørte det forsiktig inn, sammen med 3 ss gresk youghurt.

Et oppkok og ferdig

Det ble servert med ris og nystekt grovbrød, men sulten som jeg var, glemte jeg å ta bilde. Jeg mtte derfor bare ta noen kjøttboller på tallerkenen min så dere skulle få se de.

Hjemmebakt grovbrød :

https://www.facebook.com/Lillasjel

 Advarsel: Alle mine oppskrifter er egentlig ikke oppskrifter, kun ideer til inspirasjon Jeg er selvlært, så jeg har nok en del teknikker som en faglært kokk vil rynke på nesen av Det følger derfor ingen garantier med om et vellykket resultat Når jeg lager mat, bruker jeg sjelden oppskrift, jeg tar hva jeg har Bytt derfor gjerne ut ingredienser med hva du selv liker eller har for hånden Jeg lager stort sett vanlig hverdagsmat, så det er lite fancy og innovative oppskrifter hos meg

 

KJÆRE MENNESKEBARN


Kjære menneskebarn

Ha tålmodighet

Det er så mye som skjer på jorden for tiden

Ikke alt er av det gode

Det er sånn det skal være

Vi har både det mørke og det lyse

Det mørke tiltrekkes av lyset

Det er defor viktig å lyse opp

Et lite lys kan fordrive mye mørke

Det er viktig at alle vil være et lite lys

El lite lys er så mye mer enn ikke noe lys

Ikke noe lys er mørke

Alle har vi mørke i oss

Vi har dualitet på jorden i dag

Det mørke skal belyses

Alle må bidra

Som ringer i vann brer lyset seg og fortrenger det mørke

For å rense jorden trenges masse lys

Når jorden er nok belyst, da går vi mot en bedre tid, en lysere tid bokstavelig talt

Vi er ikke der enda

Det trengs mer lys enn det vi har i dag

Mye mer

Flere mennesker må bidra

Flere mennesker må bidra aktivt for å lyse opp

Dere det gjelder vet hva det dreier seg om

Det dreier seg om å la lyset omfavne sin kropp

Fyll kroppen med hvitt skinnende lys

Gjør det til en vane, gjerne flere ganger for dag, når det passer sånn

Dette vil ikke bare gagne jorden, men også dere selv

Dere vil fordrive fortettet energi i kroppen og gjøre dere friskere, sakte men sikkert

Jo friskere dere blir, jo lysere blir dere, auraen blir klarere, mer skinnende

Når kroppen er fylt av lys, vil det ikke finnes andre farger enn hvitt skinnende lys i auraen deres

Chakraene vil også lyse av et hvitt skinnende lys

Det er den jordiske kropp som har behov for farger, ikke lyskroppen

Fargene hører jorden til

Ikke sjelsriket

Fargen er noe som hører mennesket til

Mennesket i en kropp

Når vi går her i fra, legger vi fra oss fargene

Vi har ikke bruk for dem dit vi skal

Så lenge vi er på jorden i en menneskekropp vil det forekomme farger i vår aura

Når vi går herfra har vi kun det guddomelige hvite lyset tilbake

Lys opp rundt dere menneskebarn

Vær lys

I dag

 

I DET JEG SER NAVNET DITT

Min side på facebook  https://www.facebook.com/Lillasjel

At a distance you only see my light;
come closer and know that I am you.

I can sense your presence in my heart
although you belong to all the world.

https://www.facebook.com/SpiritualBlissPage

i det jeg ser navnet ditt, så slår energiene til

Kjenner du det

 

De ordene kom i fingrene mine i dag, i det jeg så et navn på facebook

En person jeg tok kontakt med for ikke så lenge siden

Jeg fulgte hjertet den gangen også

Først så jeg navnet hennes en gang og tenkte at henne skal jeg ta kontakt med

Jeg lot det være, av og til liker jeg å tenke litt på ting, se om det kommer igjen

Dagen etter så jeg navnet på nytt

Da tok jeg kontakt

Ja, det er ikke sånn at jeg tar kontakt med alle jeg ser navnet på flere ganger, det må være noe mer som tilsier det

En følelse inni meg, en stemme som hvisker at dette er riktig

Det ble et hjertevarmt møte

Det var bare så at nå skulle vi møtes

 “When you pour out your heart to another and feel your humanity and vulnerability, the floodgates of healing open”

https://www.facebook.com/pages/Brothers-And-Sisters-Of-The-Light-Unite/116949758359902?fref=ts

 

Sånn møtes vi medmennesker for tiden

Vi møtes real life og vi møtes via sosiale medier

Jeg har ingen tro på tilfeldigheter

Jeg tror vi skal møtes

Vi møter de vi har avtalt å møtes med, i dette livet

Og det føles så riktig inni en

 

Nå har vi snakket masse vi to

Vi vet at det er riktig at vi skulle møtes

Sånn har jeg og møtt mange sjeler de to- tre siste årene

Ansikt til ansikt, eller via skjermen og tastaturet

Møter i hverdagen som varmer hjertene våre

Møter der begge kjenner en felles kjærlighet til hverandre

Hadde du sagt det til meg at jeg skulle bruke sånne ord og vendinger for noen år siden, så hadde jeg fnyst av deg

Men nå er det bare sånn

 

 Real friendship or love is not manufactured or achieved by an act of will or intention. Friendship is always an act of recognition.
~ John O’Donohue

“i det jeg ser navnet ditt, så slår energiene til

Kjenner du det?”

Opptakten til disse ordene jeg skrev i de to første linjene,  kom først via et bilde

Et bilde som ble servert meg igjen og igjen fra jeg slo på maskinen i dag

 

Det rare er at når jeg bladde tilbake for å hente bildet var det borte

Sporløst forsvunnet, jeg scrollet opp og ned i timesvis

Det ble derfor pause i innlegget flere dager

Det ble pause helt til tre dager senere når jeg på nytt snakker med samme venn

Samtidig som vi chatter, blar jeg i bildene mine, de samme bildene fra de samme dagene

Der er bildet mitt

“Even at the opposite ends of the earth, we would still be together, You and I”

“Selv om vi er på hver vår side av jorden, ville vi være sammen, du og jeg”

Det lyser mot meg og jeg er rett og slett forbløffet

Etter å ha lett i tre dager så dukker det opp samtidig med ny kontakt med samme venn

Det er sånn vi får bekreftelser

I det jeg forteller dette til min nye hjertevenn, skriver hun tilbake

Ser du hva klokken var når du skrev meldingen, den er 11.11

For oss åndelige skrullinger er 11.11 et sterkt tall

Der kom enda en bekreftelse

Ja, vi har nok en sterk forbindelse

 

Det er mange av oss som nå knytter bånd til våre sjelevenner

Venner vi har avtalt å møte i dette livet

Vi har avtalt å møtes når tiden er inne

Vi kan møtes kun en gang eller vi kan møtes flere

Vi kan møtes via et tastatur eller real life

Det vet vi ikke på forhånd, vi kjenner bare at møtet er riktig og det er viktig

Det er viktig for oss begge, av grunner vi kanskje ikke ser med en gang, vi føler det bare inni oss

Det er en god følelse å kjenne denne forbindelsen mellom to sjeler

I dag

Your body is away from me,
but there is a window open
from my heart to yours.
From this window, like the moon,
I keep sending news secretly.

Rumi

TEGNENE DALER NED FRA SKY

When you are really in the flow with your Inner Being, ideas come easily?they are implemented easily. It’s fun while you are in the process of them, and it doesn’t matter how they unfold; and nothing can go wrong, and it doesn’t matter if you don’t get it done, it’s just fun to do it. Your Inner Being feels no limit. So, anything that feels like limits is something that you have self-imposed.

~ Abraham via Esther Hicks
www.abraham-hicks.com

Art ❥ Freydoon Rassouli (Freedom)

https://www.facebook.com/JustChanneling

Tegnene daler ned foran oss

Merklelige greier

Hvis du ikke hører etter så får du det igjen

Har du ikke lagt merke til det

Det kan være en film eller en bok eller et menneske

Du møter de gang på gang

 

Det er da du skal handle

Det er da du skal følge tegnene

Jeg bruker dette bevisst når jeg skriver blogginnlegg

Jeg kan umulig sitte hver dag og pønske ut hva jeg skal skrive

Det går bare ikke an

Ordene må dale ned i hodet mitt i det fingrene går over tastaturet

Jeg har mange ganger takket for at jeg lærte Touchmetoden som valgfag på ungdomsskolen

Ofte aner jeg ikke hva jeg skal skrive om i det de første ordene blir skrevet

Sånn som dette innlegget her

 

We ask ourselves “what shall i do?” then the answer comes in a sign, but we question the sign. Then we ask the universe for guidance, for signs to be revealed, and they do indeed come! But our ego with all our fears make us doubt, is it really a sign for the direction I should take, or merely my own thinking left brain…we don’t follow our intuition at times because we fear making the “wrong” choice.

Too often I have ignored the signs and messages I have received, but every day I am growing and learning to listen better and TRUST spirit within.

Love & Blessing
~Gail Heil~

Shared with love by Walking My Talk

 

Jeg jobber ganske mye med blogginnleggene for de bygger seg opp

Jeg har masse sider på facebook jeg blar i for å finne inspirajson

Jeg lagrer dem i utkast og der kan de bli liggende i månedsvis

Jeg kan få flere bilder om samme temaet servert foran meg

Jeg spør da om jeg skal ha dette, eller jeg bare vet inni meg omg jeg skal det eller ei

 

I dag er en dag med sterke energier, da er det lett å skrive

Ordene blir gitt meg, bildene kommer susende

Sammen danner de en helhet

Jeg er likevel litt rastløs

Jeg kjenner på energiene, vet at jeg burde jobbe med skrivingen, men roter meg bort igjen

Snakker med folk, spiller litt pcspill og har sommerfulger i magen

Jeg har det for tiden

Det er noe på gang, men jeg vet ikke hva enda

Noe bra

 

Midt oppi rasløsheten og min unnasluntring kommer dette bildet seilende

Det er da jeg skjønner at nå må jeg gå inn i energiene

Jeg må se hva jeg skal lytte til

Hva vil de si meg i dag

Hvem er de

Nei det vet jeg ikke

Jeg vet bare at når energiene er sterke og jeg går inn i dem, så føles det bra

Da kan jeg stenge ut alt annet

Klarer jeg å holde meg i den tilstanden, kan jeg skrive og skrive

Det er som om jeg har kontakt med en kilde inni meg

En kilde jeg ikke vet bevisst at den eksisterer

Men den må jo eksistere

Hvem ellers putter alle disse ordene i fingrene på meg

Uten at jeg tenker dem først

Hvor kommer de fra

Det vet jeg ikke

Jeg har ikke behov for å vite heller

Jeg bare lar fingrene jobbe som de vil

De går sine egne veier

I dag

LAMMEGRYTE

Her er  et eksempel på at jeg ikke lager kun hjemmelagd mat, men av og til tyr til halv og helfabrikata.

Her en surret , rå lammesteik fra Rema til halv pris grunnet dato

Har du rester av lammestek, kan du jo bruke det.

Surringen fjernes og jeg skjærer den i biter og bruner dem. Ta så kjøttet utav pannen. Det var så mye kjøtt at jeg stekte i 3 omganger. Hvis man har for mye kjøtt i pannen i gangen, blir kjøttet kokt istedenfor brunet, noe jeg må desverre meddele at  jeg har en tendens til, fordi jeg ikke har tålmodighet, alt skal gå så fort:)

1m rød løk, 3 fedd hvitløk, 2 små chili, 1 rød og 1 gul paprika , 4 champignon,og en gulrot surres

Kjøtt og grønnsaker blandes og får trekke sammen med litt vann til kjøttet er mørt, ikke så lenge, ca 25-30 min.

Det kommer jo helt an på hvilket kjøtt som blir brukt. Bruker du rester, lar du det bare trekke til grønnsakene er møre.

Jeg lager en jevning av en halv boks fløte hvor jeg pisker inn 2 ss mel og siler jevningen over gryten mens jeg rører.

Deretter får den koke noen minutter så melsmaken blir borte og smakes til med salt og pepper.

Denne steken var jo ferdig krydret så det skulle ikke så mye ekstra til.

Serveres med kokte poteter eller ris

Velbekomme

PÅ facebook:  https://www.facebook.com/Lillasjel

Advarsel: Alle mine oppskrifter er egentlig ikke oppskrifter, kun ideer til inspirasjon

Jeg er selvlært, så jeg har nok en del teknikker som en faglært kokk vil rynke på nesen av

Det følger derfor ingen garantier med om et vellykket resultat

Når jeg lager mat, bruker jeg sjelden oppskrift, jeg tar hva jeg har

Bytt derfor gjerne ut ingredienser med hva du selv liker eller har for hånden

Jeg lager stort sett vanlig hverdagsmat, så det er lite fancy og innovative oppskrifter hos meg

SVINEFILET FYLT MED SKINKEOST, SERRANOSKINKE OG SOLTØRKET TOMAT

 

Svinefilet deles i to, sånn at de henger sammen, men blir dobbelt så store, renskjæres litt.

Avskjæret kan marineres og brukes i en wok senere, eller hives i fryseren som de er

Smøres med skinkeost i dag

Rødløk, hakket hvitløk, solstørkede tomater og en skive serranoskinke, salt og pepper

Surres sammen, festes med tannpirkere og stekes gyldne og fine

Jeg bruker en Tupperwareovnsform med lokk

Rødløk og Squash

Champignon

Surres lett og legges i form med svinefiletrullene på toppen. Tøm i 1-2 dl vann

Inn i ovnen 180 grader ca 25 min, eller til rullene er gjennomstekte

Ta ut formen, sil av kraften og la kjøttet hvile litt mens du lager sausen

Jevne kraften med litt maisenne rørt ut i fløte og gi den et oppkok i en kasserolle

Jeg håper det smaker:)

 

Følg Lillasjel på facebook:https://www.facebook.com/Lillasjel

Setter pris på alle som klikker liker på siden min på facebook 🙂

 

Advarsel: Alle mine oppskrifter er egentlig ikke oppskrifter, kun ideer til inspirasjon Jeg er selvlært, så jeg har nok en del teknikker som en faglært kokk vil rynke på nesen av Det følger derfor ingen garantier med om et vellykket resultat Når jeg lager mat, bruker jeg sjelden oppskrift, jeg tar hva jeg har Bytt derfor gjerne ut ingredienser med hva du selv liker eller har for hånden Jeg lager stort sett vanlig hverdagsmat, så det er lite fancy og innovative oppskrifter hos meg

MULIGHETENES MARKED

Bilde Kristin Kalstad Moseng

Jeg tror at vi til enhver tid er omgitt av
enestående muligheter
Uansett om vi er klar over dem eller ikke, uansett om vi benytter oss av dem eller ikke,så er de der
De tilbudene vi ikke velger å benytte oss av,blir slengt til side, og begge sider av livsveien vår er overstrødd med forkastede,uønskede og oversette muligheter,gode som dårlige
Tilfeldige møter og hendelser blir bare betydningsfulle hvis de fører til handling
Lar vi dem gli forbi uten å gripe dem, er de tapt for alltid
Vi får aldri vite hvor de kunne ført oss
 Sitat Linda Olsson , fra boka Din godhet

 

Det grønne bildet øverst fikk jeg av en god facebookvenninne i høst når jeg stod fast i eget hode

Det bildet har betydd mye for meg

Det er ikke så godt å se teksten når det  blir forstørret, men det viser at vi har mange muligheter

Det er ikke bestandig man skal gå strake veien

Det står at ved hvert veiskille har vi en mulighet og det er så riktig

Den gangen stod jeg fast i mine begreninger, jeg så ikke helt hvor jeg skulle gå

Et sånt bilde visualiserer for oss at det er bestandig en mulighet til å komme seg videre,hvis vi virkelig ønsker det

Det er ikke sikkert veien fører oss til målet

Det kan være ting som skal erfares underveis

Det viktigste er at vi kommer oss videre, stykke for stykke

Greier du å se at du hele tiden blir stilt overfor valg

Greier du å se at du hele tiden har flere muligheter

Noen ganger har man gått seg helt bort, man ser ikke meteren foran seg

Man står fast i eget hode

http://lillasjel.blogg.no/1345469239_hjelp_jeg_str_fast_i_.html

http://blogsoft.no/index.bd?fa=article.edit&ar_id=38476550

Det som stoppet meg i høst, var at jeg var redd for endring

Vi mennesker er så sammensatt, en blanding av fornuft og følelser og tankemønstre

En kropp og en hjerne som samarbeider noen ganger, men som motarbeider hverandre andre ganger

Av og til vil vi ha endring, men så er det så skummelt at vi holder igjen ubevisst

Vi vet jo ikke hvem det er vi blir, etter endringen

Kanskje er det som hos meg, at jeg har erfart som barn at endring ikke er postivt

Endring  var for meg ensbetydende med katastrofe, sorg og det å bli forlatt

Det vil jeg jo ikke ha igjen

Derfor satte hodet mitt foten ned og sa at nei, endring tillater jeg ikke

 Every day is a new beginning… Treat it that way… Stay away from what might have been and look at what can be…

https://www.facebook.com/SoulsLostOnEarth

Sakte men sikkert må man oppdage disse fellene man setter ut for seg selv

Hvis man er villig til det

Man må  ville det

Det kommer ikke av seg selv

Jeg har jo brukt ordene til å hjelpe meg, skrevet det ned

Jeg har fått masse fine innspill, gode venner som hjulpet meg i samtaler

Jeg har og hatt noen mindre koselige opplevelser som og har hjulpet meg dit jeg skal

Jeg takker for alt sammen

 

Det finnes nemlig så mange muligheter

Det er de vi må fokusere på

Hvor går veien videre, skal jeg gå rett frem, nei der er det stengt

Ok, da må jeg se om jeg finner en sti utenom, så jeg får lurt meg forbi

Noen ganger er det bare å åpne porten igjen

Andre ganger må man smyge seg forbi på en bortgjemt sti som man håper leder forover

Gjør den ikke det, da snur vi og går tilbake og leter på nytt

 Klarer du se det

Klarer vi å se mulighetens marked

I dag