Skap kjærlighet

Av og til når jeg sitter i godstolen og slapper av, kommer det dalende noen ord. Jeg leser de inn på taleopptak på telefonen min for så å skrive de ned senere. Hvor de kommer fra vet jeg ikke. Det kan være fra eget hode eller andre kilder. Jeg skriver de ned som de kommer.

Hva er sjelen

Den er sammensatt

Den er sammensatt av kombinasjonen av din personlighet og hva som utgjør din oppgave på jorden

Den rommer de kvalifikasjonene du har bruk for

For å utføre de oppgaver du har tatt på deg

Det kan være at du skal vise menneskene kjærligheten

Men det kan og være at du skal vise dem mørket

Mennesker er avhengig av å bli vist dualiteten for å forstå

I og med at de skal velge hvilken vei de skal gå

De velger ofte letteste utvei uten å se konsekvensene det bærer med seg

Derfor må noen ta på seg oppgaven med å vise dem disse konsekvensene

Likevel viser det seg at de har vondt for å forstå

 

Mennesker er ikke så glad i endring

De liker å følge et behagelig spor, der de kan flyte avgårde uten store hindringer i veien

De forstår ikke at det er i hindringene, læren ligger

Det er der de utvikler seg som mennesker

Hadde det ikke vært for alle hindringene, ville de vært som motoriserte roboter

Der alle var like

Det har ingen hensikt at alle mennesker er like

Alle mennesker skal være unike, ikke like

Men sammen danner de et felleskap

Det felleskapet danner alle aspekter av livet, slik det er på jorden

 

 

Å gå i en menneskekropp kan være en tøff oppgave

Å komme fra lyset i kilden og gå inn i en kropp, kan være svært smertefullt

Det kan bli kaldt og føles ensomt

Mange føler de vandrer i ensomheten

Å komme fra kilden som er kjærlighet, for så å gå inn i en kropp på jorden, det er en stor forandring

Det er en stor omveltning

Derfor kan de gå fra å føle seg elsket til å føle seg alene

De greier ikke å gi uttrykk for den kjærligheten de egentlig er

Så blir de formet av sine omgivelser

Kjærligheten kan bli til hat, uforsonlighet og vonde følelser inni en

Mennesker er ikke roboter, de er en bunt av følelser

Tanker og følelser sammen,  kan skape rot i maskineriet

 

Det mennesket ser i verden i dag, kan virke skremmende på dem

De blir redde

Men det har bestandig vært ufred rundt om i verden

Mennesker med fri vilje, skaper ufred

Det er makt og penger som rår

Det er dette som må gjøres noe med

Det er her kjærligheten kommer inn i bildet

For kjærligheten vinner overalt

Hadde bare mennesket forstått det

Hadde de tatt kjærligheten inn i hjertet sitt, når de står overfor de valgene de må ta

Hadde de bare kunne se at de må velge rett side av dualiteten

De må velge det lyse, fremfor det mørke

Det er det som er å ha fri vilje, det å ta valg

Ikke la seg drive med på den ondes side

Ikke la seg manipulere så de er med å skaper frykt

 

 

Frykten er menneskets verste fiende

Frykten setter seg som en stein i brystet på en

De som søker makt, søker og å skape frykt, for det er frykten som gir dem makten

Det er frykten som gjør at de kan holde noen under seg

Når mennesker ikke lenger frykter, hva vil da skje

Da vil de ikke la seg kue lenger, da vil de ikke la seg holde nede, da vil de være frie

De vil være frie til å skape det de selv ønsker i livet

Hat og ondskap føles ikke noe godt inni en

Det rommer ingen gode følelser

De gode følelsene inni en, ligger der kjærligheten er

Men som det er i dag, så er det mange som ikke har fått kjenne på denne kjærligheten

Den altoppslukende kjærligheten som fyller kroppen deres

De kjenner bare på hatet og tomheten inni seg

De rår ikke med noe annet i den situasjonen de er i akkurat nå

Derfor er det ekstra viktig at de som greier å kjenne kjærligheten, går foran med lyset

At de lærer seg å  bære lyset så sterkt de bare greier

At de kan holde det oppe,  slik at det også lyser opp for andre

Det er en seier for hvert enkelt menneske som greier dette

Hvert enkelt menneske som greier å vise kjærlighet og omsorg og glede

Hvert enkelt sånt menneske lyser opp for mange mennesker rundt seg som ikke har funnet dette lyset

Lyset som er kjærligheten

Kjærligheten til livet, kjærligheten til alt levende, dyr, mennesker, planter og alt som gror

Når du først har sett lyset og får vandre i sporet av kjærligheten, da ser du verden helt annerledes

Det ligger en enorm kraft i det å gå i kjærlighet

Den kraften er en høyfrekvent energi og den brer seg som bølger i vann

Det er det viktigste verktøyet mennesket har

 

 

Mange spør seg hva de kan gjøre i en verden som i dag

Da sier vi, gå ut og vær kjærlighet

Alt begynner med hver enkelt menneskesjel

La kjærligheten du har i din sjel, bre seg rundt deg

La den bre seg i nærområdet ditt, til dine nærmeste, til dine kollegaer og venner

Energiene vil og bre seg ut i verden

Det er et tungt, mørkt dekke som ligger rundt jorden i dag

Tunge energier fra alle kriger og alt ufred som har vært i verden gjennom mange århundrer

De trenger å løses opp

Og når det dekket løser seg opp, blir det mer kjærlighet på jorden, for da blir det lettere å leve der

Og den oppgaven kan hvert eneste menneske være med på

Jo flere, jo bedre

Hvis du ser for deg at du kan blåse på en mørk sky, så den blir lysere, for så å løse seg opp

Slik kan du bruke kjærlighetens energi til å blåse på de mørke energiene, slik at de løser seg opp

Fortsatt er det så mange som ikke tror

De ser ikke hvilken kraft de innehar

De føler seg så små ,så ubetydelige, men de er ikke det

 

 

Hvert enkelt menneske innehar en enorm kraft og det er tankekraften

Med tankene dine, kan du skape

Med tankene dine, kan du være med å skape en bedre verden

En verden med mer kjærlighet

Du kan være med å skape de gode verdiene, som omsorgen til de rundt deg

Du er mer verdifull og betydningsfull enn du aner

Hvis du tenker deg et lite frø som kan bli til en blomst

Og den blomsten igjen, kan bli til flere blomster

Til slutt kan du ha en hel hage med blomster

Sånn er det og med tankene menneskene sender ut

Når du sender ut en god tanke, kan den bli til flere gode tanker

Og de tankene skaper gode følelser

Det blir som du sender ut gode skyer av kjærlighet

Og når de skyene stiger opp i atmosfæren og legger seg rundt jorden

Da vil det løse opp de mørkere skyene og solen vil titte frem

Dette var dagens budskap

 

 

4 kommentarer

Siste innlegg