Fargene, stillheten, healingen og tankene er verktøyer du kan bruke

 

Å lære seg å bruke fargene, er veldig viktig

Man skal føle de.

For den fargen du føler, har kroppen din behov for.

Akkurat den frekvensen, vil da tune seg inn akkurat der det er behov for den.

Jo, mer du bruker de, jo sterkere blir energiene.

 

Kroppen er et finstilt instrument.

Det spesielle ved den er at den lærer seg prosesser

Når den har lært seg prosesser, gjør den de raskere og raskere.

Det er veldig mye støy rundt om i verden i dag

Menneskene blir slitne.

Støy er forurensing av kroppen.

Stillhet er blitt en mangelvare

Mange går så langt at de er redd stillheten.

De føler de må ha lyd rundt seg til enhver tid.

Stillhet har også sin frekvens.

Den kan lindre og den kan hele, en sliten kropp

Og den kan bringe deg nærmere deg selv

 

 

Mennesker i dag klarer ikke lyttte til egen kropp, for det er for mye støy rundt dem.

Derfor må ofte kroppen ty til høylytte protester for å bli hørt.

Det virker som om mennesker først lytter til kroppen når de blir nødt til å lytte.

Når de fysisk blir stoppet.

I og med at det er så mye støy, så går hjernen på høygir.

Den tar inn alt som er rundt en.

Da kan det bli altfor mye.

Det er da viktig å lære kroppen teknikker for å roe ned.

Det kan virke veldig vanskelig i starten.

Du finner ikke den freden du søker.

Hjernen overstyrer og kjører på med tanker, så det føles som et stort kaos innvendig.

Som om det er bråk inne i kroppen, selv om det er stille rundt.

Det blir nesten så man må ha støy, for å stilne støy.

Men det vil være bare endring av forurensing, bytte ut en med en ny.

Når kroppen først har lært seg teknikker for å roe ned,så kan man etterhvert bare knipse i fingrene og man er der.

Det blir som om du får et stikkord og handler etter det stikkordet.

Mennesker i dag vet ikke hvordan de håndterer stillhet.

Det er blitt et fremmedord.

Stillheten er et kraftig verktøy.

 

Tro på magien ved det å helbrede.

Healingenergier går og på frekvenser.

Hver eneste frekvense har sin nyttefunksjon.

Spesielt tilpasset hvert enkelt menneske.

Tankene har også sin frekvens, de gode går på de høye, de negative på de lave.

Bruk alle disse verktøyene.

De ligger der rett foran nesen din.

Helt gratis er de også.

Fargene, stillheten, healingen, tankene

De er der for deg.

I dag

 

 

10 kommentarer

Siste innlegg