Ingen kan fortelle deg

Ingen kan fortelle deg noe bare du kan vite

Ingen kan fortelle deg hvordan du skal leve ditt liv

Ingen kan fortelle deg hva som er bra for deg

Ingen kan fortelle deg hvordan du har det

Ja, de kan lytte

Ja, de kan spørre

Ja, de kan foreslå

Men til syvende og sist, er det du som er sjefen

Du er sjefen i ditt liv

Du er sjefen over din kropp

Ja, kanskje lurer du deg selv

Ja, kanskje er det noe du ikke har forstått

Ja, kanskje er det noe du ikke vet

Ja, kanskje er det noe du ikke vil

Det spiller ingen rolle

Ingen kan fortelle deg hvordan du skal leve ditt liv

 

Livet er nemlig ditt

Kroppen er din

Din opplevelse av hvordan du har det, er det bare du som vet

Det er ikke mulig å klare å forklare

Ikke til noen som ikke vil vite

Ikke til noen som ikke kan forstå

Men du møter noen

Noen kan lukke øynene og bare føle det du føler

Noen har vært der og vet

Vet hvordan det er å være i en kropp som vil, men ikke får til

 

Ta kontrollen

Vær sjef for eget liv

Hva andre mener og tror, kan ikke styre deg

Du må vite og du må tro og du må kjenne

Deg selv

Det er kun du selv

Opp med hodet

Se rakt frem

Hit, men ikke lenger

Jeg bestemmer selv

Takk for at du er der

På mine premisser

Takk for at du prøver å forstå, selv om du føler det er vanskelig

Mer kan man ikke kreve det

Av noen

I dag

10 kommentarer

Siste innlegg