Fri som fuglen

Fri som fuglen
Er det ikke det vi ønsker
Ønsker vi ikke å få bre ut vingene våre og fly
Ingen hindringer i veien, vi seiler avgårde i frihet
Er det sånn livet er

Nei, det er nok ikke det
Vi vil møte hindringer i veien
Vi flyr nok på veggen av og til
Men hva gjør vi med det
Lar vi oss bure inne
Setter vi oss fore på en pinne og vagler

Vi er ikke fugler, men vi kan fly, selv om vi ikke har vinger
Vi er ikke fugler, vi er mennesker
Mennesker kan sette seg selv fri
Fri fra det som tynger
Fri fra fortidens drama
Fri fra å la fortidens smerte prege dagen i morgen

Derfor er vi fri
Hvis vi vil
Hvis vi vil sette oss selv fri
Hvis vi vil se forbi begrensingene våre
Vi kan kanskje ikke bli kvitt dem, men vi kan styre unna dem
Vi kan velge nye veier

Hva er vel mer spennende enn det
Nye veier
Hadde du tenkt på det
Kanskje du skulle velge helt nytt
Tenke på en ny måte
Sette deg selv fri
Bre ut vingene dine og se hvor de fører deg
Du er ikke i bur
I så fall kan det være selvvalgt
I dag

8 kommentarer

Siste innlegg