Jeg ville ønsket meg fred

Hvem er du min lille spurv

Hvem er du

Har du fundert litt på det

Hvem er du

Hva gjør du her

Hva er ditt ønske for ditt liv

Ditt aller høyeste ønske

Hvis du kunne hatt bare et ønske

Du visste du ville få det oppfylt

Hva ville det være

 

Jeg ville ønsket meg fred

Fred er det vakreste i verden

Kjærlighet er vakkert, men uten fred blir det ikke kjærlighet

Så det er hva jeg ønsker meg

Fred

Jeg kan ikke skape fred i verden

Ikke alene

Til det er jeg for liten

 

Men jeg kan skape fred

Fred i sjelen

Min egen sjel

Når den fylles med fred, da har jeg det godt

Da kan jeg møte verden i kjærlighet

Energiene mine vil nå deg

Du vil fanges opp av min fred

Ringene våre vil bli større

Større og større

Flere vil fanges opp av freden og kjærlighetens energier

Som ringer i vann

Likedan som vanndråpene danner havet

Bittebitte små, men sammen stor og sterk

Sånn kan vi skape fred

I verden

La oss begynne

I dag

10 kommentarer

Siste innlegg