JEG ER ET SAMMENSATT MENNESKE

Jeg er et sammensatt menneske

En materie av fysisk kropp og en åndelig sjel

En sjel i en kropp og et menneske fødes til jorden

Som den eneste av sitt slag

Enestående sammensetning

Kripp og sjel forenes og fødes

 

Hvor kommer vi fra

Hvor går vi hen

Mye skal læres

Mye skal erfares

Kroppen er et hylster som bærer oss frem

Et beskyttende element for sjelen å hvile i

Et plagg vi kler på, for så å forlate

Den dag vi videre vandrer inn i evigheten

 

For ytterligere å forkludre det hele, en hjerne vi tilfører

På toppen av kroppen den sitter

Den analyserer, den grubler, den driver oss fremover

Mot ukjent mål

En reise vi slett ikke kjenner

 

Lite vi aner den dagen vi kommer

Hvor strabasiøst skal det bli

Vil kroppen klare å bære de byrdene vi legger på den

Hvor vanskelig er vel denne foreningen mellom kropp og ånd

En begrenset plass for sjelen å virke

Et samarbeid på mange plan

En fysisk kropp, en åndelig sjel og en tenkende hjerne

Et sammensatt menneske jeg er

 

Men reisen er startet

Innpakningen er klar

Ressursene er utdelt

Mye skal læres

Vi kaster oss ut i den store verden

Hjernen får ofte dirigere ferden

En liten fortapt sjel ligger gjemt

Langt der inne

Den kan ikke sees, ikke kjennes på og vurderes

Den må bare føles

Den lille kimen av ånd vi bærer

Det er den som egentlig er meg

Derfor vil jeg så gjerne lære den å kjenne

I dag

 

4 kommentarer

Siste innlegg