Rundt og rundt og rundt og rundt

 

Rundt og rundt og rundt og rundt

Spinner edderkoppen sitt nett

Tynne, nesten usynlige tråder

Et vakkert nett som binder det hele sammen

Hvem blir så fanget i nettet

 

Det er ikke en edderkopps nett denne gang

Det er en energiarbeiders nett

Nettet spinnes  på samme måte

Rundt og rundt og rundt og rundt

Usynlige tråder

Mellom medmennsker

Rundt om i verden

 
 

Rundt og rundt og rundt og rundt

Spinner man sitt nett

Som ringer i vann, større og større

Stadig flere fanges opp i nettet

Det foregår så usynlig, så stille at man merker det knapt

Noen ganger er vi det bevisst, andre ganger skjer det ubevisst

En avtale kropper imellom, gjort før vi kom hit til jorden

En avtale som er så stor og mektig

Vi har vansker med å forstå

 

Så begynner ting å skje

Man åpner opp sakte, så sakte

Forandringer merkes både fysisk og mentalt

Man begynner å sanse

Sanse andre ting enn det man gjorde før

Man kan ikke helt sette fingeren på det

Intuisjonen blir sterkere

Man senser andre mennesker på en annen måte

Både de levende og de som har gått over

Fysiske reaksjoner i kroppen

Svimmel, øresus, kroppsverk, ukonsentrert, skiftende i humør

Sakte men sikkert utvikles vi

 

 
 

Fanget i edderkoppnettet av lys og energi

Det vakreste nettet i verden

Nettet blir sterkere og sterkere, energiene høynes

Mørket må vike for lyset

Rundt og rundt og rundt og rundt

Spinner energiarbeideren sitt nett

Det er den oppgaven man har på jorden

Fra land til land, fra by til by, spinnes nettet

Mennesker fanges opp

De våkner opp

Smått om senn får alt en større mening

De finner sine livsoppgaver

Hvorfor de er på jorden

Rundt og rundt og rundt og rundt

Spinner jeg mitt nett

I dag

 

 

16 kommentarer

Siste innlegg