FRI SOM FUGLEN

Alle bildene i dag er malt av Hanna Jakobsen

Du finner henne her: https://www.facebook.com/AkvarellmalerHannaJakobsen?fref=ts

 

Fri som fuglen

Er det ikke det vi ønsker

Ønsker vi ikke å få bre ut vingene våre og fly

Ingen hindrnger i veien, vi seiler avgårde i frihet

Er det sånn livet er

Nei, det er nok ikke det

Vi vil møte hindringer i veien

Vi flyr nok på veggen av og til

Men hva gjør vi med det

Lar vi oss bure inne

Setter vi oss fore på en pinne og vagler

 

 

Vi er ikke fugler, men vi kan fly

Vi er ikke fugler, vi er mennesker

Mennesker kan sette seg selv fri

Fri fra det som tynger

Fri fra fortidens drama

Fri fra å la fortidens smerte prege dagen i morgen

Derfor er vi fri

Hvis vi vil

Hvis vi vil sette oss selv fri

Hvis vi vil se forbi begrensingene våre

Vi kan kanskje ikke bli kvitt dem, men vi kan styre unna dem

Vi kan velge nye veier

 

 

Hva er vel mer spennende enn det

Nye veier

Hadde du tenkt på det

Kanskje du skulle velge helt nytt

Tenke på en ny måte

Sette deg selv fri

Bre ut vingene dine og se hvor de fører deg

Du er ikke i bur

I så fall kan det være  selvvalgt

I dag

 

12 kommentarer

Siste innlegg