Med tankene dine kan du skape, skap derfor det som godt er

 

Hva er sjelen

Den er sammensatt av en kombinasjon av din personlighet og hva som utgjør dine oppgaver på jorden

Den rommer de kvalifikasjoner du har bruk for

For å utføre de oppgaver du har tatt på deg

Det kan være at du skal vise menneskene kjærligheten

Men det kan også være at du skal vise dem mørket

 

Mennesker er avhengig av å bli vist dualiteten for å forstå

I og med at de har fri vilje til å velge hvilken vei de skal gå

De velger ofte letteste utvei uten å se konsekvensene det fører med seg

Derfor må noen ta på seg oppgaven med å vise dem disse konsekvensene

Likevel viser det seg at de har hardt for å forstå

Mennesker er ikke så glad i endring

De liker å følge et behagelig spor, der de kan flyte avgårde uten store hindringer i veien

De forstår ikke at det er i hindringene læringen ligger

Det er der de utvikler seg som mennesker

Hadde det ikke vært for alle hindringene ville de vært motoriserte roboter der alle var likedan

Det har ingen hensikt at alle mennesker er like

Alle mennesker skal være unik, ikke lik

Men sammen danner de et fellesskap

 

 

Det felleskapet rommer alle aspekter av livet, slik det er på jorden

Og gå i en menneskekropp kan være en tøff oppgave

Å komme fra lyset i kilden og gå inn i en kropp, kan være svært smertefullt

Det kan bli kaldt og ufølsomt og føles ensomt

Mange føler de vandrer i ensomheten

Å komme fra kilden som er kjærlighet, for så å gå inn i en kropp på jorden, er en stor forandring

Det er en omveltning

Derfor kan de gå fra å føle seg elsket, til å føle seg alene

De greier ikke å gi uttrykk for den kjærligheten de er

Og så blir de formet av sine omgivelser

Kjærligheten kan bli til hat, uforsonlighet og vonde følelser inni en

Mennesker er ikke roboter

De er en bunt av følelser

Tanker og følelser sammen, kan skape rot i maskineriet

 

 

Det mennesket ser i verden i dag, kan virke skremmende på dem

De blir redde

Men det har bestandig vært ufred rundt om i verden

Mennesker med fri vilje, skaper ufred

Det er penger og makt som rår

Det er dette som må gjøres noe med

Og det er her kjærligheten kommer inn i bildet

For kjærligheten vinner over alt

Hadde bare mennesktet forstått det

Hadde de tatt kjærligheten inn i hjertet sitt, når de står overfor de valgene de må ta

Hadde de bare kunne se at de må velge rett side av dualiliteten

De må velge det lyse, fremfor det mørke

Det er det som er å ha fri vilje

Ikke la seg drive med på det ondes side

Ikke la seg manipulere til å skape frykt

Frykten er menneskets verste fiende

Frykten setter seg som en stein i brystet på en

De som søker makt, søker også å skape frykt

For det er frykten som gir dem makten

Det er frykten som gjør at de kan holde noen under seg

Når mennesket ikke lenger frykter , hva vil da skje

Da vil de ikke la seg kue lenger

Da vil de ikke lenger holdes nede

De vil være frie

De vil være frie til å skape det de ønsker seg i livet

 

 

Hat og ondskap føles ikke noe godt inni en

Det rommer ingen gode følelser

De gode følelsene inni en ligger der kjærligheten er

Men som det er i dag er det mange som ikke har fått kjent på denne kjærligheten

Den altoppslukende kjærligheten som fyller kroppen deres

De kjenner bare på hatet og tomheten inni seg

De rår ikke med noe annet i den situasjonen de er i akkurat nå

Derfor er det ekstra viktig at de som greier å kjenne kjærligheten, går foran med lyset

At de lærer seg å bære lyset så sterkt de bare greier

At de kan holde det oppe, slik at det også lyser opp for andre

Det er en seier for hvert enkelt menneske som greier å gjøre dette

Hvert enkelt menneske som greier å vise kjærlighet og omsorg og glede

Hver enkelt av de menneskene lyser opp for mange rundt seg som ikke har funnet dette lyset

Lyset som er kjærligheten

Kjærligheten til livet

Kjærligheten til alt levende, dyr og mennesker, planter og alt som gror

Når du først har sett lyset og får vandre i sporet av kjærligheten, da ser du verden helt annerledes

Det ligger en enorm kraft i det å gå i kjærlighet

Den kraften er en høyfrekvent energi

Og den brer seg som bølger i vann

Det er det viktigste verktøyet mennesket har

 

 

Mange spør seg hva de kan gjøre i en verden som i dag

Da sier vi gå ut og vær kjærlighet

Alt begynner med hver enkelt menneskesjel

La kjærligheten du har i din sjel, bre seg rundt deg

Lan den bre seg i nærområdet ditt, til dine nærmeste, til dine kollegaer og venner

Energiene vil også bre seg utover i verden

Det er et tungt, mørkt dekke som ligger rundt jorden i dag

Tunge energier som følge av alle kriger og ufred som har vært opp gjennom århundrene

De trenger å løse seg opp

Og når det dekket løser seg opp, blir det mer kjærlighet på jorden, for da blir det lettere å leve der

Og den oppgaven kan hvert eneste mennesker være med på

Jo flere, jo bedre

Hvis du ser for deg at du kan blåse på en mørk sky  og den blir lysere for så å løse seg opp

Slik kan du bruke kjærlighetens energi til å blåse på de mørke energiene slik at de løser seg opp

 

 

Fortsatt er det så mange som ikke tror

De ser ikke hvilken kraft de innehar

De føler seg så små, så ubetydelige

Men de er ikke det

Hvert enkelt menneske innehar enn enorm kraft

Det er tankekraften

Med tankene dine kan du skape

Med tankene dine kan du være med å skape en bedre verden

En verden med mer kjærlighet

Du kan være med å skape de gode verdiene

Som omsorgen til de du har rundt deg

Du er mye mer verdifull og betydningsfull enn du aner

Hvis du tenker på et lite frø som kan bli til en blomst

Og den blomsten kan igjen bli til flere blomster

Til slutt kan du ha en hel hage av blomster

Sånn er det også med tankene mennesket sender ut

Når du sender ut en god tanke, kan den bli til flere gode tanker

Og de tankene skaper gode følelser

Det blir som om du sender ut gode skyer av kjærlighet

Og når de skyene stiger opp i atmosfæren og legger seg rundt jorden

Da vil de løse opp de mørkere skyene og solen vil titte frem

Dette var budskapet

I dag

 

 

6 kommentarer

Siste innlegg