Jeg har fått en vakker gave

Jeg har fått en vakker gave
En gave så vidunderlig for meg
Jeg får den igjen og igjen
Den daler fra himmelen ned
Fra kilden der lyset er
Der jeg kommer fra

Hver gang jeg får den, må den pakkes ut
Noen ganger trenger den seg på
Det passer ikke å ta imot den
Da går den sin vei og kommer ikke tilbake
Ikke i sin opprinnelige form
Jeg må gripe den
Akkurat i øyeblikk
Akkurat i det den kommer
Hvis ikke går den tapt
Da kjenner jeg tapet i sjelen min
Sjelen min gråter

Jeg må derfor ta vare på gaven
Ta imot den når den kommer
Ta imot med kjærlighet
Takknemlighet og ydmykhet
Jeg må takke for det som blir gitt meg
Veg vil derfor takke for gaven
Jeg vil takke for ordene som blir gitt meg
Ordene
De guddommelige ordene
Takk
I dag

 

8 kommentarer

Siste innlegg