KJÆRE MENNESKEBARN

 

Kjære menneskebarn

Hva vet dere egentlig om livet

Livet er bare et flyktig øyeblikk i evigheten

Hva vet dere egentlig om hva det er å leve

Dere tror dere vet så mye, men vet egentlig ingenting

Dere er så lite våkne

Dere er så lite interessert

 

Kjære menneskebarn

Når skal dere forstå

Dere er gitt en egenskap som heter tanker

Det er med tankene dere skaper

Dere ser ikke hvor stor denne kraften er

Tankekraften

 

Dere har så lite tiltro til deres egen kraft

Se på de som skaper, se hva de får til

Det er de som skaper det onde, som i dag bruker sin tankekraft

Hvorfor ser dere ikke det

En tanke må til for å så en gjerning

Uten en tanke i forveien, vil intet skje

Hvorfor bruker dere ikke den tankekraften i det godes tjeneste

Hvorfor overlater dere kraften til de som vil bryte ned

Hvorfor ikke heller bygge opp

 

Hvorfor tar dere ikke kontrollen ved hjelp av de gode tankene

Hele tiden fokuserer dere på det dere ikke vil ha

Dere må våkne opp’

Dere må begynne å bruke kraften i det godes tjeneste

Tenke de gode tankene

Dere sitter der passiv og lare dere senke av ondskapen

Dere resignerer og tar i mot

Dere ser ikke hvordan dere lar dere overvinne

 

Kjære menneskebarn

Dere må våkne

Dere må våkne til de godes kamp

Dere må ta i bruk det viktigste våpenet dere har

Dere må ta i bruk tankene

Det blir ingen gjerning uten tanker

Dere må ikke lenger la de tunge energiene, de tunge tankene styre dere

Hver og en må mobilisere de gode kreftene, de gode tankene

Det blir ingen gjerning uten tanker

Det blir ingen onde gjerninger uten en ond tankegang

Det blir ingen gode gjerninger uten en god tankegang

Hva vil dere velge

 

Kjære menneskebarn

Dere må våkne

Ta i bruk tankene deres

Bruk dem i det godes tjeneste

På den måten kan dere spre de gode energiene

De gode energiene vil da spre seg som ringer i vann

Kjære menneskebarn

Dere må våkne

Ta i bruk tankens kraft

Uten tanke, ingen gjerning

Det var dagens budskap

 

https://www.facebook.com/Lillasjel

KJÆRE MENNESKEBARN 24.07.13

 

Kjære menneskebarn

Bi nå litt

Ikke vær så utålmodig

ikke streve hele tiden etter morgendagen

Morgendagen har dere ikke fått enda

Det er nå som gjelder

Det er dagen i dag som gjelder

 

Kjære menneskebarn

Dere er så utålmodige

Dere vil så gjerne leve alt på forhånd,, før det har kommet

Dere sløser bort livet med det som ikke er her

Hvorfor ikke gripe dagen i dag

Nyt livet i nuet

 

Dere er ikke her for å leve i frykt for morgendagen

Dere er ikke her for å vente med handlinger til fremtiden kommer

Dere er her for å gjøre en jobb i dag

Dere får ikke dagen i dag tilbake

Dagen i dag var fremtiden i går

Hva er det egentlig dere venter på

Når er det rette dagen til å leve, til å nyte, til å elske, til å gjøre det dere er kommet hit for

 

Kjære menneskebarn

Spre glede rundt dere

Spre smil og latter

Rekk frem en hjelpende hånd

Vis litt omtanke og omsorg til dine medmennesker

Fremelsk det gode

Ikke vent på fremtiden

Grip dagen i dag

Det var dagens budskap

 

https://www.facebook.com/Lillasjel

KJÆRE MENNESKEBARN 010713

 

Kjære menneskebarn

Vær våken

Vær våken for hva som skjer rundt dere

Se dine medmennesker

Vær der for dem

De som har behov for deg, blir nå sendt deg i møte

Vær våken så du er der for dem

 

Tenk ikke at du er der for noen

Dere er der for hverandre

Hvem som er lærer og hvem som er elev, det vites ikke

Mange ser opp til andre som deres guruer

Gjør ikke det

Dere har alle hver deres oppgaver, hvert deres spesialfelt

Dere er alle like vise

Dere har alle den samme tilgangen til kunnskapen

Den er der for dere å hente ned

Til rett tid for hver enkelt av dere

 

Kjære medmenneske

Vær våken

Vær våken disse dager hvem som blir sendt dere i møte

Alle møter medmennesker imellom kommer fordi dere skal lære

Hvem som er lærer og hvem som er elev, det vites ikke

Dere er ikke i stand til å skille mellom det, for dere ser ikke hele bildet

Vær våken, ta i mot de som kommer, med et åpent sinn

Vær og obs på at dere kanskje skal velge bort noen som ikke gjør dere godt

Det skal og læres

Dere skal lære å skille mellom energiene

 

Kjære menneskebarn

Vær våken

Vær våken for de som blir sendt dere i disse dager

De kommer med et budskap

Det kan være lette oppgaver eller det kan være tøffe tak

Det er prosesser dere skal igjennom, mye skal erfares

Dere er på jorden for å lære

Ta imot lærdommen med glede, også det som kjennes tungt

Det skal bli bedre, det skal bli lettere

Det skal bli lettere å være menneske på moder jord men ting tar tid

Vær derfor våken

Ta i mot det som blir sendt dere i møte

Det er dagens budskap

KJÆRE MENNESKEBARN 30.06.13

The closer I get, the more I see how far I am.

https://www.facebook.com/mevlana

Kjære menneskebarn

Livet kan være vidunderlig til tider hvis dere tør å leve

Dere er så forknytt

Dere er så fulle av frykt

Hva er det dere er så redde for

Det er ikke noe å være redd for

Det er ikke noe å frykte

 

Kjære menneskebarn

Dere lar dere spise opp av frykten for livet

Dere er jo her for å nyte det, ikke stenge dere selv ute fra det

Ja, dere skal lære om følelser

Sjelen er i utvikling

Dere skal lære der om hvordan de vonde følelsene kjennes ut

Men dere skal og lære dere hvordan de skal få slippe taket i kroppen deres

Kroppen er bare et skall, en fasade, noe dere har til låns

Den er egentlig ingenting annet enn en bolig for sjelen

Hva er det da å være redd for

Dere er her på jorden kun et vindpust av en evighet

 

Kjære menneskebarn

Lær dere å legge fra dere frykten

Dere kan ikke bruke den til noe

Den gagner dere ikke

Gå heller inn i lyset

La lyset omfavne kroppen deres

Lyset og kjærligheten

 

Kjære menneskebarn

Vær glad i dere selv

Sett pris på hva dere gjør i livet

Vær der for hverandre

Sole dere i hverandres lys

Del lyset ditt med alle som ønsker en stråle av lys

På den måten blir dere sterkere i lyset

Alle som deler får mer tibake enn de gir

Hva skal jeg gjøre, spør du

Hvordan skal jeg gjøre det

Bare vær deg selv, spre smil og glede

Fremelsk det gode

La det negative gå

Anerkjenn og godta at det er der det mørke, det tunge

Det er der for at du skal lære om det

Kast det så på bålet

Velg å se det lyse

Det er valg du må ta

Mange valg i løpet av en dag

Pust rolig, se lyset, se kjærligheten

Kjærligheten lyser

Se det vakre rundt deg, menneskene ,blomstene, vannet, alt det vakre

Fremelsk det vakre

Sjelen din setter pris på det

Let i sjelen din, der finner du lyset

Der finner du gleden og der finner du kjærligheten

Det er dagens budskap

Om kjærlighet

 

https://www.facebook.com/Lillasjel

KJÆRE MENNESKEBARN 250613


https://www.facebook.com/ASoulInspired

Go Forward With Courage

When you are in doubt, be still, and wait;
when doubt no longer exists for you,
then go forward with courage.
So long as mists envelop you, be still;
be still until the sunlight pours through
and dispels the mists
— as it surely will.
Then act with courage.

~Ponca Chief White Eagle

Kjære menneskebarn

Se inn i sjelen

I sjelen har dere alle svar

Det ligger der klar for avhenting

Uansett når dere måtte tvile

Uansett når dere står fast

Der finnes svar for dere å hente

Dere må lære dere å ha kontakt med sjelen

Sjelen er den som sitter på all informasjon, all erfaring og alle svar når dere tviler

I sjelen sitter deres personlighet

Der ligger og nøkkelen til alle deres oppgaver på morder jord

 

Kjære menneskebarn

Dere må søke inn i sjellen

I sjelen ligger alle svar

Når dere får kontakt med sjelen, blir det lettere å holde på lyset

Med sjelens kraft kan dere lettere åpne opp til det dere en gang var

Med sjelens kraft kan dere åpne opp for det dere en gang skal

Med sjelens kraft kan dere åpne opp for det dere er

 

Kjære menneskebarn

Dere må søke inn i sjelen

Der finner dere all den roen dere har lengtet etter

Der finner dere fred med dere selv og fred med alle rundt dere

Der er det ikke rom for drama

Der er det ikke rom for ondskap

Der finner dere fred

 

Kjære menneskebarn

Der må søke inn i sjelen

Finn sjelens språk

Finn sjelens rytme

Sjelen snakker  hjertets språk

Der er det ikke rom for ondskap eller mørke

I sjelen finnes lyset

Lyset deres så meget higer etter

I sjelen finnes fred

Den freden dere så meget lengter etter

I sjelen er det godt å være

I sjelen sitter evigheten

I sjelen sitter kjærligheten

I sjelen sitter lyset

 

Kjære menneskebarn

Søk inn i sjelen

Det var dagens budskap

KJÆRE MENNESKEBARN 240613.

https://www.facebook.com/HerStrangeAngels

Kjære menneskebarn

Dere har et sånt behov for å føle dere spesielle

Dere vil så gjerne være utvalgt

Dere ønsker så sterkt at dere skal være en stor lysende stjerne som går foran og viser vei

Da kan jeg fortelle at det er dere

Dere er spesielle

Alle er spesielle

Alle er utvalgt

Det er ikke noen som er mer utvalgt en andre

Det er ikke noen som har en bedre, mer lysende oppgave enn noen andre

Dere har hver deres oppgave og hver av dem er like viktige

Dere har tatt på dere denne oppgaven før dere kom til jorden

Noen har tatt på seg å vise hva mørke er

De står frem med sine fortettede energier

Det er en tøff jobb

For noen blir det så tøft at de velger å trå tilbake, tilbake til lyset

Det er tøft å være i en menneskekropp

Man kan ikke vite hvordan det er før man har prøvd det

Noen har tatt på seg oppgaven å jobbe med det mørke, med å belyse det

De må ha et sterkt lys for å fordrive mørke

De må ha et sterkt lys som utgangspunkt i det de trår ned på moder jord

De må føle seg kallet til denne oppgaven

Det kan være tøffe tak, de kan møte mye motstand, de må ha en sterk indre styrke

For noen kan det bli tøft

Det de skal vite er at de hele tiden kan trekke seg fra oppgaven hvis de ønsker det

 

Jobben med å være lysarbeider er et kall

Det er en oppgave man tar på seg frivililig

Man må ha et sterkt ønske om å hjelpe moder jord

Likevel har man hele tiden et valg

Man kan trekke seg tilbake når man måtte ønske det

Man kan trekke seg fra oppgaven eller man kan be om å få trekke seg fra moder jord

Vi legger opp til et livsløp når vi trår ned på jorden, men det å være i en menneskekropp må erfares

Noen ganger er det tøffere enn man hadde trodd og man føler for  å si at man vil ikke mer

Det kan være ulike grunner til det, men det er akseptert

Man kan ikke være lysarbeider under tvang, man må finne glede i arbeidet

 

For alle de som har tatt på seg å jobbe med lyset, kan oppgavene være lettere

Man må likevel smake på de fortettede energiene, man må smake på det som er tungt og kalles vanskelig

Hvis man ikke smaker på det mørke, kan man heller ikke skille mellom lys og mørke

Kjære menneskebarn

Mange av dere har nå oppdaget at dere klarer å skille mellom mørke og lyse energier

Noen ganger lar dere dere forundre over dette, men det er helt naturlig og en del av deres utvikling

Dere skal ikke gå inn i det mørke, det er ikke deres jobb

Dere skal kun lyse opp veien dere går

Mange er litt usikre på hvordan de lyser opp, hvordan de finner sitt eget lys

Sitt eget lys finner de i sitt indre skattkammer

De må jobbe i stillhet og gå inn i seg selv

De kan se et skinnende hvitt lys omfavne sin kropp

Mange synes dette er vanskelig å få til, dere menneskebarn har lett for å se på ting som vanskelig

Det er ikke så vanskelig ,dere kan bruke tankene deres og tenke dere dette lyset

Det stråler ned, omfavner kroppen deres og går videre ned i moder jord

På den måten vil dere og få healing, både til dere selv og samtidig heale moder jord

Dette er et fint arbeide, det gjør godt for en menneskekropp, det gir ro i sjelen og det gjør at deres menneskelige kropp vil bli friskere og sterkere

Dere trår ned i en menneskekropp, den er kun et skall, den er ikke deres personlighet

Personligheten finnes i sjelen, ikke i kroppen

Kropper finnes i ulike fasonger

Kjære menneskebarn

Dere er så opptatt i dag av kroppens utseende

Man bruker mye av sin energi på å streve med å få kroppen sin til å se ut som etter et idealbilde

Det finnes ikke noe idealbilde av en kropp

En kropp er kun et skall, et hylster, en bolig for sjelen, det er ikke i kroppen lyset sitter, det er i sjelen

Det er sjelen som skal lyse ,ikke kroppen

Kropper finnes i alle fasonger og det er uten betydning hvordan den ser ut

Kroppen er der for å bære sjelen og er en betingelse for å kunne være et jordingspunkt som vi kan bruke som en lyskanal

Vi trenger jording for å sende lys til moder jord

Vi trenger jording for å sende healing

Jo flere som åpner opp for denne kanalen, jo bedre

Lyset blir sterkere for hver dag som går, for hver en lysarbeider som åpner opp

Vi takker for den jobben som blir gjort på jorden i dag

Vi takker og ærbødig for hver en lysarbeider som våkner opp til oppgaven de har tatt på seg

Takk

Dette var dagens budskap

 

KJÆRE MENNESKEBARN 230613

https://www.facebook.com/pages/Beautiful-Healing-With-Mechelle/227871890629154

Kjære menneskebarn

Dere er så undrende til så meget

Dere er så full av tvil

Hvorfor tror dere hele tiden at det er det mørke som venter

Hvorfor ser dere ikke lyset

Lyset er rundt dere hele tiden

Dere stenger av og vil ikke se

 

Dere ser ikke alt det lyse og gode rundt dere

Dere ser ikke at ved å fokusere på det gode, vil dere får mer av det

I det mennesket trådde ned på jorden, fikk de smake på følelsene

Som lysvesen kjenner man ikke til hvordan det er å være i en kropp, her er det kun energier

For at jorden skal bevares må mennesket lære om disse følelsene

Slik det er i dag snakker mennesket fra hjernen

Hjernen analyserer og lager mønster i tankene som spinner rundt i sinnet som en spiral

De samme tankene kommer igjen og igjen

De danner mønster som mennesket tror er sanne

De handler ut fra dette mønsteret

Det mønsteret må brytes

De mørke tankene må byttes ut

De må byttes ut med de lyse, de gode, de som er av kjærlighet, hjertets røst

Det er hjertet vi skal lære å snakke med, ikke hjernen

 

Hjertets røst er sterkere enn hjernens

Hvis mennesket bare ville lytte

Mennesket er også født med et ego

Slik det er i dag er det de negative aspektene ved egoet som er mest i bruk, det negative som er drivkraften

Dette skal også snu

Det skal snu så mennesket kan bidra en for en å skape en bedre verden

En lysere verden, en verden med mer kjærlighet enn det er i dag

En kjærlighet til moder jord, en kjærlighet til sine medmennesker

I dag er det mørket som dominerer, de fortetettede energier

Disse skal løses opp

 

Sammen skal mennesket skape en bedre verden

En verden der det vil bli godt å være

En slik verden skapes ikke over natten

Helt fra mennesket kom til jorden har man arbeidet med disse prosessene

Man var bare ikke klar over hvordan hjernen arbeidet

Hvor sterkt en hjerne kunne motarbeide hjertet

Egoet fikk tale hjernens språk, det førte til mer mørke, mer fortettede energier

Disse skal løses opp

Verden skal igjen bli et bedre sted å være

 

Mange har valgt å komme til jorden flere ganger

De kommer for å lære

Hver gang har de tatt på seg et sett oppgaver de skal utføre

Det har ikke bare vært enkelt, det har for mange vært svært tungt å tre ned i en menneskekropp

Graden av oppgaver har variert for den enkelte

Slik det er i dag har ikke alle gjenåpnet sin kanal til lyset

De har fortrengt hva de kom hit for å gjøre og de trenger å åpne opp

Det dere kaller den neste generasjon, vil føre med seg sterkere lyssjeler

Disse sjelene er i siste fase av sin utvikling og er det vi kaller langt kommet i sin utvikling

De har et veldig sterkt lys og en åpen kanal

Det er viktig at disse menneskebarna blir skjermet og godt tatt vare på

Det er viktig at de får gjøre det arbeidet de har kommet for, nemlig å belyse jorden

Det verste er nå unnagjort, nå gjelder det bare å belyse morder jord i størst mulig grad og la lysarbeiderne samles for å forene sine energier

Det er viktig å forene sine energier, for på denne måten blir den jordiske kanalen sterkere, mer lys kommer ned

Det er mange som kjenner denne forbindelsen i dag

Flere vil komme til, og lyset vil hele tiden forsterkes

Dette er til det gode

Vi vil berømme alle som deltar i dette arbeidet

Det er et viktig arbeide, men vi ser og at de som har viet seg til denne oppgaven, de har oppdaget gleden ved dette

De føler seg selv som et barn av lyset

De kjenner selv energiene løfter dem

De kjenner selv at de lever bedre på jorden når de åpner deres kanal for det sanne lys

Vær hilset menneskebarn

Dette er dagens budskap

 

 

KJÆRE MENNESKEBARN 210613

People awaken through a wider variety of paths than anticipated; there are other ways of knowing things than through the senses & the thinking mind. ~ Ram Dass இڿڰஇ

https://www.facebook.com/pages/Brothers-And-Sisters-Of-The-Light-Unite/116949758359902

 

Kjære menneskebarn

Dere er lysarbeidere

Dere har tatt på dere oppgaven med å lyse opp jorden i denne tiden

Mange av dere har ikke våknet opp til deres livsoppgave enda

Mange har ikke forstått hvor viktig den er

Mange ser ikke enda at dette er en oppgave de har tatt på seg

Mange sjeler er fortsatt ikke troende, men tvilende

Alt er som det skal være


Kjære menneskebarn

Dere er mennesker på jorden i dag for å lære

Dere skal lære om følelser og hvordan de påvrker en fysisk kropp

Følelser er noe som kun eksisterer på jorden

Det er derfor dere må være der for å lære

 

Dere er der og for å hjelpe over alle de sjelene som henger fast mellom livene

For mange ble følelsene et så stort sjokk at de ikke klarte ved dem

Alle disse sjelene er med på å forsterke mørket som er på jorden i dag og de må ha hjelp til å forløses

Til det arbeidet må vi ha jording

Jordingen får vi gjennom dere menneskebarn

Når dere stiller deres kanal til vår disposisjon, kan vi bringe disse sjelene hjem igjen til lyset

Dette er et viktig arbeide

Flere og flere av de som har tatt på seg denne oppgaven er nå i gang med denne forløsningen

Det er mange sjeler som skal over

Det er ikke alle som skal ha denne type oppgave

Noen skal jobbe mer med lyset

De skal spre lys

De møter stadige situasjoner, medmenneskelige situasjoner, som skal belyses

Dere skal ikke møte hat med hat , men med kjærlighet

Dere skal ikke hevne, men sende lys

På den måten vil mørket fordrives av lyset

Man skal ikke jobbe med mørket hvis man ikke er kallet til det

Det er da tryggere å jobbe med lyset, for lyset er kjærlighet og kun kjærlighet

 

En etter en skal dere snu, hvert eneste menneskebarn

Dere skal snu fra mørke til lyset, fra hatet til kjærligheten

Det vil ta tid, lang tid, men en etter en vil føle denne kjærligheten

Mange har gått før dere og banet vei

Ringene har bredt seg i vannet og blitt videre

Flere og flere slutter seg til arbeidet, arbeidet med å spre lyset

Lyset og kjærligheten er de viktigste våpnene dere har på jorden

Det er de som skal vinne til slutt og jorden vil få en god atmosfære med gode energier

Ikke tro på alle spådommer om jordens undergang

Det er de mørke energiene som sprer frykt,for de har ikke enda kjent på lyset og kjærligheten

Dette er dagens budskap

Takk

KJÆRE MENNESKEBARN

Kjære menneskebarn

Kjære alle dere som er på jorden i dag

Vær hilset

 

Det er en hard verden der til tider

Mange har følelsesmessige tøffe prosesser de skal igjennom

Det kan være tøft for den jordiske kropp’

Kombinasjonene av hjerne, kropp og følelser kan være en tøff utfordring

Dere skal vite at alt henger sammen

Alt henger sammen

Fra den minste detalj i den fysiske kroppen til det hjernen produserer av tanker som styrer sinnet

Å skille mellom hva hjertet vil og det hjernen vil kan være en stor utfordring

Dere lar dere lure

Det å la seg lure er imidlertid en del av deres opplæring

Blir dere ikke lurt, lærer dere heller ikke å skille mellom hjertets røst og sinnets røst

 

Mange er ikke klar over dette i dag

De tror på alt hodet deres sier

Hodet er styrt av innlærte tankemønstre fra tidligere generasjoner

Trodde dere at det dere har i kroppen er kun deres

Der tar dere feil, her er samlet læring fra flere generasjoner tilbake

 

Eggene i eggstokkene til en pike blir dannet mens de er et foster i mors liv

Med andre ord har du vært egg i din bestemor livmor

Du har vært i to kropper før du får din egen

Slik går det en rød tråd gjennom generasjonene

Dere i dag drar på traumer som ikke tilhører dere

De tilhører de tidlgere generasjoner

Denne tråden er nå klar til å klippes

 

Nå er tiden kommet til å bryte båndet til de forrige generasjoner

Menneskeheten har nå lært og erfart det de skal

De er nå klar til å gå over til en ny tid

En ny verden skal oppstå

Vi er i ferd med å belyse mørket på jorda

Det skal bli lys

For å få det lyet må vi klippe trådene til de mørke energiene

Dere må frigjøre dere

 

Mange land er nå i ferd med frigjøre seg fra mektige tyranner

De vil ha medbestemmelsesrett over eget liv

Tiden da de har latt seg styre er over

Slik er det også med hver enkelt kropp

Den skal og løsrive seg

 

Dette tar tid, det tar lang tid

Dette er en del av den nye bevisstheten man har talt om på jorden i lang tid

Det er snakk om frigjøring

Frigjøring fra mørket over til lyset

Nøkkelen er kjærlighet og lys

Kjærlighet og lys skal spres som ringer i vann

Flere og flere møtes nå for å forsterke disse ringene

Vær åpne for de som kommer dere i møte

 

Flere og flere greier nå å skille mellom mørke og lyse energier

Flere og flere tar nå avstand fra de fortettede mørke, de velges bort i forhold til det lyse

Flere og flere klarer nå å kjenne i hjertet sitt hva de skal velge

De søker samkvem med de som de kjenner skaper fred i deres eget sinn

På den måten skal menneskene forenes, det gode skal vinne over det onde, det lyse over det mørke

For all del, det mørke er ikke bestandig ondskap, kun fortettede energier som skal løses opp

Frykten og angsten er en del av de fortettede energiene og det arbeides nå mer og mer for å belyse dette

 

Det vil gå mot en bedre tid på jorden

Det vil gå lang tid

Det vil ta generasjoner, men det verste er over

Jo da, det vil skje mye fremover som ikke er av den glade sorten

Likevel er det en ny tid på gang

Det mørke blir sakte men sikkert fordrevet av lyset

Dere vil kanskje ikke se det nå i denne generasjonen, kanskje heller ikke så mye i den neste, men barnebarn av jorden vil merke en bedre tid, en lysere tid, en gladere tid

Jorden skal bestå, derav er det ingen tvil, men den skal belyses og det arbeidet er i gang

 

Hver enkelt menneske må derfor være sitt ansvar bevisst

De må snu sine gamle tankemønstre som ikke hører dem til

De tilhører de tidligere generasjoners mørke

De må byttes ut

En etter en av disse tankene i sinnet må snus

Det tar tid, men det er et fint arbeid

En lysarbeider arbeider med å spre det lyset rundt seg, spre lærdom om lyset og lysets viktighet på jorden

En lysarbeider er med på å skape ringer i vannet

Dette er et viktig arbeid

Alle som føler det kallet må gripe det og bli med i det arbeidet

 

Hvor hardt arbeid det er , det er opp til hver enkelt

Man kan bidra lite, eller man kan bidra mye

Alle yrkesgrupper må inkluderes, alle aldre, alle grupperinger

Man må flytte fokus fra det man ikke ønsker til det man vil ha mer av

Det man vil ha mer av, det kommer i mangfold hvis det blir satt fokus på

Det du sender ut får du tilbake

Et smil, et vennlig ord, en klem eller varme tanker

Jo mer du sender ut, jo mer du får i retur

Du tjener på det selv, det kommer deg selv til gode

Det kalles healilng

Alle kan heale

Det er ikke en evne kun enkelte har fått utdelt

På Atlantis tid kunne man kommunisere via hjertet og man kunne alle heale hverandre med hjertets røst

Den evnen skal gjenåpnes i mennesket

Den evner har mange stengt av for å kjenne på det mørke

Man må ha kjent på mørket for å kunne skille mellom lys og mørke

 

Kjære menneskebarn

Vi håper at flest mulig vier seg til denne oppgaven

Det vil være til deres eget beste for dere vil få mer enn dere gir

Healing og gode tanker og lys er ikke noe dere har et lager av i deres egen kropp

Dere er kun kanaler for disse lysenergiene

Energiene trenger et jordingspunkt

Går dere sammen flere når dere healer med den samme kjærlighetsintensjon i hjertet, da vil disse energiene bli enda sterkere

Mange merker det allerede at energiene er sterkere

Effekten er sterkere

Dette vil dere merke mer og mer i tiden fremover

En etter en er nå på vei over i neste dimensjon, den femte dimensjon

Den kjenner mer ut som en glede, en forventning, en kribling i magen, dere kjenner på den fysiske kropp at noe er i ferd med å skje

Dere merker hvordan dere hanskes med utfordringer på en annen måte enn dere gjorde før

Dere skiller mer mellom det som er viktig og det som er bagateller

Dere sanser mer hva som er mørke og hva som er lys

Dere gjør rett i å belyse det mørke

De møkre fortettede energiene kommer til dere i form av mennesker som har tatt på seg denne oppgaven

De har tatt på seg oppgaven med å vise dere hvordan de mørke energiene kjennes ut på kroppen

Dere kjenner en vegring mot disse, fysisk vil dere kjenne ubehag

Anerkjenn disse følelsene som læring

De som sender ut disse mørke energiene som læring, er gjerne de som har jobbet en stund med det mørke og det lyse og vet godt å skille mellom dem

De er her for å lære massene å skille også

Det ser imidlertid ut som det går fortere enn en skulle trodd

Det går fortere fordi mange av dere er nå bevisst

Dere er og bevisst på at det at dere møtes er viktig

Hvordan dere møtes spiller ingen rolle, energiene er der uansett hvor dere er i verden, som dråper i vannet er dere ett i energiene

Det er viktig å forene de lyse energiene så de kan vokse seg sterkere

Vær derfor ikke redd eller engstelig for disse menneskene dere føler motstand mot

De er ikke fylt av ondskap, de er der for dere at dere skal lære

De menneskene som har mye ondskap i seg, er også her for at dere skal lære, men det er ikke de vi snakker om nå denne gangen

Dette er dagens budskap

KJÆRE MENNESKEBARN


Kjære menneskebarn

Ha tålmodighet

Det er så mye som skjer på jorden for tiden

Ikke alt er av det gode

Det er sånn det skal være

Vi har både det mørke og det lyse

Det mørke tiltrekkes av lyset

Det er defor viktig å lyse opp

Et lite lys kan fordrive mye mørke

Det er viktig at alle vil være et lite lys

El lite lys er så mye mer enn ikke noe lys

Ikke noe lys er mørke

Alle har vi mørke i oss

Vi har dualitet på jorden i dag

Det mørke skal belyses

Alle må bidra

Som ringer i vann brer lyset seg og fortrenger det mørke

For å rense jorden trenges masse lys

Når jorden er nok belyst, da går vi mot en bedre tid, en lysere tid bokstavelig talt

Vi er ikke der enda

Det trengs mer lys enn det vi har i dag

Mye mer

Flere mennesker må bidra

Flere mennesker må bidra aktivt for å lyse opp

Dere det gjelder vet hva det dreier seg om

Det dreier seg om å la lyset omfavne sin kropp

Fyll kroppen med hvitt skinnende lys

Gjør det til en vane, gjerne flere ganger for dag, når det passer sånn

Dette vil ikke bare gagne jorden, men også dere selv

Dere vil fordrive fortettet energi i kroppen og gjøre dere friskere, sakte men sikkert

Jo friskere dere blir, jo lysere blir dere, auraen blir klarere, mer skinnende

Når kroppen er fylt av lys, vil det ikke finnes andre farger enn hvitt skinnende lys i auraen deres

Chakraene vil også lyse av et hvitt skinnende lys

Det er den jordiske kropp som har behov for farger, ikke lyskroppen

Fargene hører jorden til

Ikke sjelsriket

Fargen er noe som hører mennesket til

Mennesket i en kropp

Når vi går her i fra, legger vi fra oss fargene

Vi har ikke bruk for dem dit vi skal

Så lenge vi er på jorden i en menneskekropp vil det forekomme farger i vår aura

Når vi går herfra har vi kun det guddomelige hvite lyset tilbake

Lys opp rundt dere menneskebarn

Vær lys

I dag